Условия за доставка на стоки

Доставката на поръчаните стоки се осъществява чрез куриерска услуга от трето лице

Доставката се извършва до адрес, посочен от Потребителя на територията на Република България, освен ако в сайта не е посочено друго.

Доставката до адрес на територията на други страни извън България е възможна, в случай че Търговецът изрично потвърди възможността и предостави информация на Потребителя за условията и срока на доставката. Едва след изричното съгласие на Потребителя с условията и срока на доставката и заплащане на стоката, Търговецът може да извърши доставката.

Преди изпращане на поръчаната стока Търговецът има право да се свърже с Потребителя на посочения от него телефон/данни за контакт, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката.

Търговецът не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Потребителят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.

Доставката се извършва в сроковете, описани под всяка опция за доставка в интерфейсния модул за поръчка. При извънредни обстоятелства Търговецът си запазва правото да удължава срока за доставка, като своевременно информира за това Потребителя.

Търговецът обработва поръчките в срок до 3 работни дни от извършване на поръчката. Доставката обичайно се извършва в рамките на обичайния в практиката срок съобразно с избрания способ за доставка.

Потребителят е длъжен да прегледа стоката в момента на доставката ѝ и да уведоми незабавно при установени несъответствия, липси и повреди. Ако Потребителят не стори това, се приема, че доставката е приета без възражения.

При извършване на международни доставки, приложими са правилата за доставка и получаване на пратки на съответната национална пощенска служба, както и на съответното национално законодателство на държавата, в която се намира получателят на стоките.

Всички импортни такси при внасянето на стоката са за сметка на Потребителя. Потребителят не може да иска възстановяване на цената, ако е отказал да плати импортните такси или да получи пратката. Търговецът си запазва правото да променя наличните методи на доставка и плащане и/или условията по тях по всяко време чрез публикуване на наличните методи на доставка и плащане на уебсайта без друго известие.

    Call Now Button