ЕКО-ТЕЛУС

Poseshtenie_Ferma

Технология

Преди да започнем нашата дейност, проведохме дълго проучване на методите и технологиите за отглеждане на охлюви. Според географското положение на терена, специфичните климатични и почвени особености ние избрахме френския (полуинтензивен) метод като най-подходящ за нашата ферма. В момента отглеждаме охлюви от най-популярния вид –  Helix Aspersa Maxima (Gros-Gris).

????????????????????????????????????

Фермата е изградена и регистрирана според всички стандарти и изисквания. Цялостното оборудване е закупено от водещи европейски фирми в областта, съобразено с най-новите технологии за отглеждане. 

    Call Now Button